Conclusion ceremony of 350th birth anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji Maharaj (Prakash Utsav) at Patna Saheb

Darshan Of Patna Sahib Gurudwara

Dhan Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj

Guru Gobind Singh Ji Special | Chaar Sahibzaade

Patna Sahib Gurdwara

Patna Sahib Gurudwara in Patna Bihar

The Celebration of Shri Guru Gobind Singh Ji 350th Birth Anniversary